Dòng thời gian

Lý DO bạn thích vyvy shop

2017-09-11
Đa dạng hóa nhiều danh mục sản phẩm

Hàng trăm sản phẩm cài áo pha lê được cập nhật!

2017-10-02
Giá cực kì hấp dẫn

Chúng tôi offer giá tốt nhất cho khách hàng, đảm bảo hàng chất lượng và giá cả hợp lý!

2018-09-20
Trang sức theo mùa

Chúng tôi luôn cập nhật nhiều mẫu trang sức mới nhất và luôn có sẵn hàng!

2018-09-23
Trang sức đá màu mới và quí phái

Cửa hàng chúng tôi luôn làm việc với những nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu uy tín!

2018-09-30
Hướng dẫn thiết kế trang sức miễn phí

Bạn có thể học cách làm trang sức thông qua những video clip của chúng tôi !

2018-10-08
Khuyến mãi với giá hấp dẫn

Cửa hàng sẽ cung cấp thường xuyên thẻ quà tặng và nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn!

2018-10-08
Khuyến mãi với giá hấp dẫn

Cửa hàng sẽ cung cấp thường xuyên thẻ quà tặng và nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn!

2018-09-30
Hướng dẫn thiết kế trang sức miễn phí

Bạn có thể học cách làm trang sức thông qua những video clip của chúng tôi !

2018-09-23
Trang sức đá màu mới và quí phái

Cửa hàng chúng tôi luôn làm việc với những nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu uy tín!

2018-09-20
Trang sức theo mùa

Chúng tôi luôn cập nhật nhiều mẫu trang sức mới nhất và luôn có sẵn hàng!

2017-10-02
Giá cực kì hấp dẫn

Chúng tôi offer giá tốt nhất cho khách hàng, đảm bảo hàng chất lượng và giá cả hợp lý!

2017-09-11
Đa dạng hóa nhiều danh mục sản phẩm

Hàng trăm sản phẩm cài áo pha lê được cập nhật!

2018-10-08
Khuyến mãi với giá hấp dẫn

Cửa hàng sẽ cung cấp thường xuyên thẻ quà tặng và nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn!

2018-09-30
Hướng dẫn thiết kế trang sức miễn phí

Bạn có thể học cách làm trang sức thông qua những video clip của chúng tôi !

2018-09-23
Trang sức đá màu mới và quí phái

Cửa hàng chúng tôi luôn làm việc với những nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu uy tín!

2018-09-20
Trang sức theo mùa

Chúng tôi luôn cập nhật nhiều mẫu trang sức mới nhất và luôn có sẵn hàng!

2017-10-02
Giá cực kì hấp dẫn

Chúng tôi offer giá tốt nhất cho khách hàng, đảm bảo hàng chất lượng và giá cả hợp lý!

2017-09-11
Đa dạng hóa nhiều danh mục sản phẩm

Hàng trăm sản phẩm cài áo pha lê được cập nhật!