Chính sách bảo hành

chính sách bảo hành

Qui định bảo hành tại Trang Sức Pha Lê VyVy

Trang Sức Pha Lê VyVy sẽ bảo hành hàng hóa trong vòng 1 tháng cho các trường hợp lỗi do nguyên vật liệu hoặc kỹ thuật trong quá trình sản xuất như rớt hột, xỉn màu, cong quẹo sản phẩm…

Trang Sức Pha Lê VyVy sẽ không bảo hành hư hỏng trong những trường hợp sau

  • Do lỗi khách hàng trong quá trình sử dụng
  • Hư hỏng do tác động bên ngoài như gãy hoặc xỉn màu do tác động hóa chất.
  • Sản phẩm hết thời gian bảo hành hoặc không có hóa đơn chứng từ.

Với những sản phẩm có qui định bảo hành trực tiếp từ nhà sản xuất, Trang Sức Pha Lê VyVy sẽ áp dụng qui định bảo hành của nhà sản xuất trực tiếp.